AR ESI PASIRUOŠUSI SĖKMINGAM VERSLUI ir visoms galimybėms?

Atlik nemokamą 3 min testą ir gauk veiksmų planą iškart!

Privatumo Politika

BENDRA INFORMACIJA

Sinkus Studio MB (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo ir asmens duomenų tvarkymo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine www.gomama.lt (toliau – Svetainė). Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Šios Svetainės asmens duomenų valdytojo rekvizitai:
Sinkus Studio MB
Įm. Kodas: 305618085
PVM. kodas: LT100013481016
Visų Šventųjų g. 7-14,
01306 Vilnius, Lietuva
el. paštas: labas@gomama.lt

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.
Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

Jūsų asmeniniai duomenys, t.y. bet kokia informacija apie Jus, leidžianti mums Jus atpažinti, renkama skirtingais būdais:

 • Tiesiogiai jūsų pačių pateikiama informacija, renkama Jums užpildant narystės registracijos formą, registruojantis į renginius, užsisakius informacinį biuletenį,dalyvaujant apklausose, pateikus prašymą ar bendraujant su mumis kitais būdais
  • Vardas
  • Pavardė
  • Adresas
  • Telefono numeris
  • elektroninio pašto adresas
  • Amžius
  • Darbovietė
  • Hobiai
  • Sugebėjimai
  • Kita jūsų laisva valia pareikšta informacija, kurią sutinkate dalytis su kitomis mūsų narėmis mūsų platformoje ar registruojantis į renginį ir/ar jo metu.
  • Atliekant apmokėjimą už mūsų suteiktas paslaugas, galime saugoti saugoti (patys arba per paskirtą mokėjimo operacijų tvarkytoją) saugiai šifruotus jūsų kreditinės ar mokėjimo kortelės duomenis.
 • Informacija apie jus gali būti renkama automatiškai apsilankius mūsų svetainėje (naudojant slapukus ar panašias technologijas) ar apsilankius mūsų socialiniuose tinkluose kaip pvz. „Facebook“, „Linkedin“, „Instagram“, “Pinterest” „Youtube“). Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ir naršyklę, IP adresą ir vietą, jūsų reklamavimo identifikatorių (IDFA), apsilankymo datą ir laiką, apsilankymo trukmę, nukreipimo šaltinį ir svetainės naršymo būdus jums apsilankius platformoje bei naršymo veiksmus su jūsų sutikimu.
 • Kiek leidžia galiojantys teisės aktai, informaciją apie jus galime gauti iš trečiųjų šalių, asmenų ar iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., jūsų kolegų, mūsų partnerių, teikiančių paslaugas jums ar mums). Tai gali būti informacija, kurią teikia mūsų klientai, juridiniai asmenys, kai esate šių juridinių asmenų atstovas, mūsų partneriai, su kuriais bendradarbiaujame ruošdami mokymus bei įvairius renginius.

Mes galime susieti informaciją, gautą iš jūsų pačių, viešų ir komercinių šaltinių, su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus.

Jei pateiksite mums kitų su jumis susijusių asmenų duomenis, turite juos informuoti ir, jei reikia, gauti šių asmenų sutikimą, jog šie susipažino su šia privatumo politika.


Mes taip pat galime rinkti jūsų asmens duomenis, jei esate mūsų kliento – juridinio asmens – atstovas.
Mes galime rinkti informaciją apie jus taip pat tais atvejais, kurie nėra aptarti šiose privatumo taisyklėse. Tokiu atveju būsite papildomai informuotas.


Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti norint tapte ar esant GoMama nare ar registruojantis į mūsų renginius), tačiau tokiu atveju neužtikriname, kad būsite priimta į nares ir mūsų vykdomus renginius.

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

 • Užregistruoti jus į renginius
 • Užregistruoti jus kaip GoMama nare
 • Pasidalinti jūsų pateikta informacija su kitomis GoMama narėmis
 • Tiesioginės rinkodaros tikslu*, pvz., siųsti naujienlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.
  Kitais būdais su jūsų sutikimu.*

⃰ Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • Kitoms GoMama narėms tam skirtoje uždaroje GoMama platforma, jei jūs pati pateikėte šią informaciją narių anketoje.
 • Jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.
 • Teikiant paslaugas – mūsų partneriams, kartu organizuojantiems renginius ar virtualius mokymus, ar teikiantiems kitas jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.
 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, pvz., bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
 • Įmonėms, kurios padeda siųsti naujienlaiškius ar atlikti kitus rinkodaros veiksmus, tokioms kaip reklamos agentūros, rinkodaros agentūros. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.
 • Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.
STRIPE
 
Mes naudojame trečiąją šalį mokėjimo paslaugų teikėją, Stripe, visiems mokėjimams apdoroti, kuriuos atliekate mūsų svetainėje.  Mes nesaugome Jūsų kredito kortelių duomenų, o patikime tai Stripe. Mes gauname ribotą informaciją iš Stripe, pvz., paskutiniai keturi kortelės skaitmenys, išdavimo valstybė ir galiojimo data. Tokiam Stripe atliekamam duomenų tvarkymui taikoma jų privatumo politika, kurią galite peržiūrėti čia: stripe.com/privacy
 
Stripe paslaugas Europoje teikia Stripe susijusi įmonė, Stripe Payments Europe Limited, esanti Airijoje. Teikdama mokėjimo apdorojimo paslaugas, Stripe Payment Europe Limited perduoda asmens duomenis Stripe, Inc., JAV. Daugiau informacijos apie apsaugos priemones, taikomas perduodant jūsų duomenis už Europos Ekonominės Erdvės ribų, galite rasti Stripe privatumo politikos skyriuje „International Data Transfers“.

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų duomenis saugosime 5 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

JŪSŲ TEISĖS

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu labas@gomama.lt ir nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą**, jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

**Pagal jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu Visų Šventųjų g. 7-14, LT-01306 Vilnius ; paštu: Visų Šventųjų g. 7-14, LT-01306 Vilnius; el. paštu: labas@gomama.lt

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

KOMENTARAI

Kai paliekate komentarą ar užsiregistruojate kaip narys mūsų svetainėje, mes renkame komentarų formoje pateiktus duomenis, taip pat Jūsų IP adresą ir naršyklės vartotojo agento eilutes.

Iš jūsų el. Pašto adreso sukurta anoniminė eilutė (angl. hash) gali būti pateikta „Gravatar“ paslaugai, kad pamatytumėte, ar ją naudojate. „Gravatar“ paslaugos privatumo politiką galite rasti čia: https://automattic.com/privacy/. Patvirtinus jūsų komentarą, jūsų profilio nuotrauka bus viešai matoma jūsų komentaro kontekste.

VAIZDAI


Jei įkeliate nuotraukas į svetainę, turėtumėte vengti įkelti vaizdus su įdėtais vietos duomenimis (EXIF GPS). Svetainės lankytojai gali atsisiųsti ir išgauti bet kokius vietos duomenis iš nuotraukų ar kitų vaizdų mūsų svetainėje.

SLAPUKAI

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

MŪSŲ SVETAINĖJE NAUDOJAMŲ SLAPUKŲ APRAŠYMAI

Būtinieji slapukai

Šie slapukai Svetainėje yra būtini tam, kad Jūs galėtumėte naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose įvestą informaciją seanso metu ar prieiti prie apsaugotų mūsų svetainės vietų. Be šių slapukų būtų neįmanoma teikti tam tikras paslaugas ir svetainė veiktų ne taip sklandžiai.

Funkciniai slapukai

Naudojant šiuos slapukus lankytojai gali išvengti nustatymų keitimų kaskart apsilankius svetainėje. Šie slapukai padeda įsiminti Jūsų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos). Šių slapukų pagalba išvengiama nustatymų pasikeitimo kiekvieną kartą apsilankius svetainėje. Funkciniai slapukai taip pat įsimena Jūsų padarytus pakeitimus, taip pat kitais atvejais, pvz., kai tinklalapyje paliekate komentarą. Funkciniai slapukai neseka jūsų veiksmų kitose svetainėse.

Analitiniai slapukai

Analitiniai slapukai parodo, ar lankytojas jau buvo lankęsis svetainėje. Šie anoniminiai slapukai padeda sekti vartotojų skaičių ir jų apsilankymo periodiškumą. Jie renka informaciją apie svetainės naudojimą ir padeda tobulinti svetainės veikimą. Pavyzdžiui, analitiniai slapukai gali parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti registruoti svetainėje vykstančius nesklandumus ir pan.

Šią informaciją renkame naudodami Google Analytics įrankius. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia.

Reklaminiai, tikslinės rinkodaros slapukai

Šie slapukai mums leidžia užfiksuoti Jūsų apsilankymą mūsų Svetainėje, puslapiuose, kuriuos lankėtės prieš tai, ir nuorodas, kurias sekėte. Tada mes naudosime šią informaciją, kad reklama, kuri bus rodoma, atitiktų jūsų interesus. Reklaminiai ir tikslinės rinkodaros slapukai mums leidžia žinoti, ar jau matėte konkrečią reklamą arba tam tikro tipo reklamą, ir kiek laiko praėjo nuo tada, kai ją matėte. Galime naudoti kito subjekto nustatytus slapukus, kad galėtume pateikti tiksliau į Jus orientuotą reklamą. Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas matytumėte tik tam tikrą kartų skaičių ir kad tai padėtų matuoti reklamos efektyvumą.

 

Naudojami trečiųjų šalių slapukai:

 • Google Tag Manager: savaime neįrašo jokių duomenų, padeda tvarkyti kitus slapukus aprašytus šiame skyriuje.
 • Google Adwords: naudojama individualizuotų pasiūlymų ir rinkodaros priemonių kurimui mūsų svetainės lankytojams.
 • Facebook Pixel: padeda nustatyti reklaminių kampanijų efektyvumą, skaičiuojant apsipirkimus mūsų svetainėje. Taip pat padeda sukurti individualizuotą tūrinį Facebook vartotojams kurie taip pat yra ir mūsų svetainės lankytojai.

KAIP KONTROLIUOTI SLAPUKUS?

Bet kuriuo momentų galite atšaukti savo sutikimą naudoti slapukus ištrindami visus slapukų savo naršyklės nustatymuose. Taip pat galite užbluokuoti tik tam tikrus atskirus slapukus. Tačiau informuojame, kad tokiu atveju Jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti. Daugiau informacijos kaip valdyti slapukus įvairiose naršyklėse rasite: www.allaboutcookies.org

Čia galite atsisakyti atskirų reklamos paslaugų teikėjų slapukų:

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

Paštu: Sinkus Studio MB, Visų Šventųjų 7-14, 01306 Vilnius, Lietuva

El. paštu: labas@gomama.lt

Atnaujinta 2020-08-01