AR ESI PASIRUOŠUSI SĖKMINGAM VERSLUI ir visoms galimybėms?

Atlik nemokamą 3 min testą ir gauk veiksmų planą iškart!

GoMama Paslaugų Teikimo Taisyklės

Naudojimosi paslaugomis taisyklės ir sąlygos (toliau – Taisyklės) taikomos visiems, kurie naudojasi bent viena iš www.gomama.lt siūlomų paslaugų. Laikoma, kad naudodamiesi šia svetaine ir Gomama paslaugomis perskaitėte ir sutinkate su šiomis Taisyklėmis.


Svetainės savininkas turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šias Taisykles.

Narystės apmokėjimas

Užpildžius nario anketą, jums bus atsiųsta nuoroda, kurioje galėsite atlikti apmokėjimą. Apmokėjus pirmąją narystės įmoką, narystė atnaujinama automatiškai pasibaigus narystės laikotarpiui.  Mes galime nutraukti jūsų narystę ir pašalinti jus iš visų GoMama platformų, jei jūsų mokėjimas nepavyks ir mums nepavyksta su jumis susisiekti. Visi narystės produktai ir medžiagos visada išliks svetainės savininko nuosavybe ir jų negalima dauginti ar platinti.

Siekiant užtikrinti, kad visi mokėjimai būtų tvarkomi saugiai ir laikantis mokėjimų įstatymų, mokėjimų apdorojimo paslaugas Partneriams teikia mokėjimo paslaugų teikėjas “Stripe”.  Apmokėti galima pagrindinėmis kredito kortelėmis Visa ir Mastercards.

Pasirinkus 12 mėn narystę, nuskaičiuojama pilna suma už visą laikotarpį. Pasibaigus šiam laikotarpiui, narystė bus automatiškai atnaujinama tam pačiam laikotarpiui. 

 

Narystės nutraukimas

Savo narystę galite atšaukti el. paštu labas@gomama.lt likus minimum 7 dienoms iki narystės mokesčio atnaujinimo. Jūs ir toliau turėsite prieigą prie platformos iki paskutinės narystės galiojimo datos.

Apmokėjus narystę pinigai nėra grąžinami už einamąjį periodą, tačiau turite teisę nutraukti savo narystę sekančiam narystės periodui (bet ne vėliau nei likus 7 dienoms iki narystės pabaigos).

Jei esate įsigijusi mėnesinę narystę ir norite ją pakeisti į pusmečio ar metų narystę, susisiekite su mumis labas@gomama.lt ne vėliau nei likus 3 dienoms iki dabartinės narystės galiojimo. Pusmečio ar metinę narystę pakeisti į mėnesinę negalima.

Autorinės teisės

Svetainėje patalpinta mokomoji medžiaga, garso įrašai, pratimai, lentelės, nuotraukos, schemos, kita informacija bus saugoma ir prieinama lankytojams pakankamai ilgai, tačiau svetainės savininkas neįsipareigoja šią informaciją saugoti neribotą laiko tarpą: ją gali atnaujinti, pakeisti, pergrupuoti ir pan.

Visa informacija, kuri pateikiama kursų, pratybų, seminarų ir kitų renginių metu, interneto svetainėje, taip pat internetu vaizdo, garso turinys, nuotraukos, tekstai ir kita informacija priklauso svetainės savininkui (informacijos šaltiniai pateikiami su atitinkama nuoroda). Bet kokia forma atgaminti, kopijuoti, viešai skelbti, dalintis interneto ar kitais tinklais, būdais ar padaryti viešai prieinamą kompiuterių tinklais bet kokiose patalpose ar terminaluose bet kokiu tikslu yra draudžiama. Narys įsipareigoja visą svetainėje patalpintą medžiagą ir/ar jos dalį naudoti išimtinai tik savo asmeniniams poreikiams ir nenaudoti savo vykdomojoje komercinėje ir/ar bet kokioje kitoje mokymų veikloje bei neperduoti jos tretiesiems asmenims.

Visa šioje svetainėje esanti informacija ir šaltiniai, kuriuos galima atsisiųsti per šią svetainę, yra skirti tik švietimo ir informaciniams tikslams. Šioje svetainėje esanti informacija ir šaltiniai, kuriuos galima atsisiųsti per šią svetainę, nėra skirta ir neturi būti suprantama kaip teisinė, finansinė, mokesčių, medicinos, sveikatos ar kitokia profesinė konsultacija.

Force Majeure

Nei viena šalis neatsako už bet kokio įsipareigojimo pagal bet kurį susitarimą nevykdymą dėl įvykio, atsiradusio esant nenugalimai jėgai ar atsiradus aplinkybėms nepriklausančioms nuo šalių valios. Bet kuri šalis, paveikta tokio įvykio, nedelsdama apie tai turi pranešti kitai šaliai ir dėti visas įmanomas pastangas, pasibaigus toms aplinkybėms, suteikti paslaugas nurodytas šiose taisyklėse.

Pakeitimai

Svetainės savininkas pasilieka teisę laikas nuo laiko keisti šias sąlygas, jei mano, kad tai tinkama, o jūsų tolesnis naudojimasis svetaine reiškia, kad sutinkate su bet kokiu šių sąlygų koregavimu. Įvykus kokiems nors šių Taisyklių pakeitimams, pranešime apie tai mūsų svetainės puslapiuose.

Šios Taisyklės yra kliento ir mūsų sutarties dalis. Jūsų prieiga prie šios svetainės ir (arba) įsipareigojimas dėl narystės reiškia, kad suprantate ir sutinkate su visomis čia pateiktomis sąlygomis.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šiose Paslaugų Teikimo Taisyklėse pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

Paštu: Sinkus Studio MB, Visų Šventųjų 7-14, 01306 Vilnius, Lietuva

El. paštu: labas@gomama.lt

Atnaujinta 2020-08-01